Metoda PST

Odkryj PST

PST służy leczeniu chorób układu ruchu przebiegających z głównymi objawami w postaci bólu i ograniczenia sprawności ruchowej.

Opatentowana technologia PST przy prawidłowym zastosowaniu, obok działania zapobiegawczego, może służyć jako środek pomocny w uzyskaniu pełnej witalności i radości życiowej. PST jest przyjazną i naturalną terapią:

  • bezbolesną
  • nieinwazyjną
  • pozbawioną skutków ubocznych
  • opartą o czysto fizjologiczny sygnał

Przebieg terapii PST

Terapia obejmuje 9 lub 12 jednogodzinnych zabiegów w kolejno następujących po sobie dniach. Dopuszcza się dwudniową przerwę w terapii pod warunkiem odbycia pięciu zabiegów z rzędu. Jest to schemat terapeutyczny, który empirycznie okazał się najbardziej skuteczny. Nie są znane jakiekolwiek działania uboczne terapii PST. Zabieg jest dla pacjenta nieuciążliwy i bezbolesny. Czasami może być odczuwalne ciepło lub mrowienie w obrębie leczonego obszaru