Oryginalny sygnał PST

Metody PST nie należy utożsamiać z innymi stosowanymi współcześnie metodami leczenia polem magnetycznym!

Jedyną ich wspólną cechą jest wykorzystywanie pola elektromagnetycznego, a zwłaszcza jego znamiennej zdolności przenikania w całości przez ciało człowieka (przez wszystkie jego struktury) jako nośnika emitowanego sygnału, przy czym sygnały te są zasadniczo różne.

W przypadku PST sygnałem tym jest impuls prądu stałego, emitowany ze zmienną częstotliwością oraz intensywnością. Tak więc sygnały te charakteryzuje niska częstotliwość oraz nieduże natężenie energii.

PST - Terapia Sygnałem Pulsacyjnym

PST wytwarza, w charakterze stymulatora, odwrotnie niż PEMF, zmienny prostokątny sygnał pola magnetycznego, który w czasie terapii jest przekazywany naprzemiennie. Intensywność tych prostokątnych impulsów plasuje się w zakresie między 0,5 i 1,5 miliTesla, natomiast częstotliwość impulsów znajduje się w zakresie 10 i 20 Hz. Tak więc sygnały charakteryzuje niska częstotliwość oraz nieduże natężenie energii.

Rys. 3. PST charakteryzuje się emisją szczególnych sygnałów Prostokątne impulsy PST zmiennych jednokierunkowych biologicznych sygnałów