Wyniki leczenia

U ok. 80% pacjentów, którzy poddali się terapii PST wystąpiło wyraźne zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz poprawa sprawności ruchowej. Rozmiar sukcesu terapeutycznego zależał indywidualnie od ciężkości schorzenia, co oznacza, że pełnego ustąpienia bólu i nieograniczonej sprawności ruchowej nie można z reguły osiągnąć za pomocą jednej serii zabiegów u pacjenta z dużą nadwagą i IV stopniem nasilenia zmian artretycznych.

Większość pacjentów wykazuje już w trakcie leczenia zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz związane z tym zwiększenie aktywności ruchowej. W czasie fazy "przebudowy" struktur tworzących staw może wystąpić krótkotrwałe nasilenie bądź też zmiana charakteru dolegliwości bólowych.

PST jest leczeniem stymulacyjnym prowadzącym do uruchomienia własnych mechanizmów regeneracyjnych organizmu. Z tego też względu ostateczne wyniki leczenia występują zwykle dopiero po pewnym czasie od zakończenia terapii. W przypadku lżejszych schorzeń po ok. 4-6 tygodniach, a w przypadku cięższych schorzeń pełen efekt terapeutyczny może być osiągnięty po ok. 6 miesiącach.

Badania nad trwałością efektu terapeutycznego PST dowodzą długoletnią poprawę w obrębie leczonego obszaru u większości pacjentów.

Urządzenie spełnia wymogi Dyrektywy o produktach medycznych nr 93/42/EEC i posiada nadane przez TÜV oznakowanie CE 0123.